kasta.news, komornicy

Jak komornik Groblewska z Szubina, łamiąc prawo, chce w czasie pandemii pozbawić staruszkę dachu nad głową

Skrajna demoralizacja, zupełny brak skrupułów i jawne łamanie prawa to cechy charakterystyczne komorników, na co dzień okradających ludzi z posiadanych majątków. Opisywana dziś historia wpisuje się zatem w tendencję, z którą mamy do czynienia od wielu lat. Teoretycznie nadzór nad komornikami sprawuje właściwy miejscowo sąd. Pisanie do sędziów skarg na czynności komorników porównać można jednak do sytuacji, w której skarżylibyśmy się do gangu pruszkowskiego na zachowanie członków gangu wołomińskiego. Za przykład niech posłuży historia Zbigniewa Parowicza, którego warte 500 000 zł gospodarstwo rolne komornik sprzedał za…30.000 zł, za zgodą i wiedzą nadzorującego postępowanie, tak zwanego sędziego Pawła Juszczyczyna: męczennika o „wolne sądy”.

Dyspozycja art. 9521 § 5 k.p.c. mówi nam wyraźnie, że licytacji nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu. Wiejskiej komornik z niejakiego Barcinia ( obręb Sądu Rejonowego w Szubinie, powiat nakielski, województwo kujawsko- pomorskie) prawo jednak nie obowiązuje.

Pani Ewa, żyrując pożyczkę dla członka swojej rodziny nie spodziewała się, że za kilka lat wspólnie ze swoją schorowaną, blisko osiemdziesięcioletnią mamą stracą dach nad głową. Dłużnik przestał wywiązywać się ze spłacania rat kredytów, wierzyciele zaczęli zatem nękać żyrantkę. Zaledwie rok od wezwania do zapłaty blisko 300.000 zł, komornik Anna Groblewska z Barcinia ( obręb Sądu Rejonowego w Szubinie, powiat nakielski, województwo kujawsko- pomorskie) wystawiła dom i działki warte, wolnym rynku, około miliona złotych, na licytację za cenę zaniżoną o 50.procent.

Obecnie w nieruchomości tej zamieszkuje stale dłużnik oraz jej matka , która posiada umowę dożywocia związaną z tą nieruchomością. Osoby te mieszkają tam nieprzerwanie od wielu lat zaspokajając poprzez zamieszkiwanie w tej nieruchomości swoje potrzeby życiowe. Pomimo tej okoliczności komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Anna Groblewska ogłosiła o terminie pierwszej licytacji ww. nieruchomości na dzień 19 października 2020 roku. Termin ten został zniesiony przez Sąd Rejonowy w Szubinie w związku z odwołaniem wniesionym przez pełnomocnika dłużnika, a umotywowanego przepisami wprowadzonymi za pomocą tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, na mocy której ustawodawca w art. 9521 § 5 k.p.c. wprowadził normę, zgodnie z którą licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Mimo tego przepisu komornik ponownie ogłosiła o pierwszym terminie licytacji ww.nieruchomości wyznaczając ją na dzień 9 listopada 2020 roku. W związku z trwającym w kraju stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 mało prawdopodobnym jest, iż epidemia skończy się przed 9 listopada 2020 roku, na kiedy komornik wyznaczyła pierwszy termin licytacji. Nawet gdyby hipotetycznie przyjąć taką możliwość to nie sposób uznać, iż termin ten nastąpi po 90 dni od zakończenia stanu epidemii, gdyż na dzień pisania niniejszego pisma do czasu wyznaczonej przez komornik licytacji nie minie nawet 30 dni.

Powyższe w sposób jednoznaczny wskazuje na to, iż komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Anna Groblewska wyznaczając pierwszy termin licytacji nieruchomości zamieszkiwanej przez dłużnika i jego rodzinę złamała dyspozycję zawartą w przepisie art.9521 § 5 k.p.c., przez co rażąco naruszyła prawo chcąc pozbawić dłużnika i jego rodziny gwarancji, jakie na mocy tego przepisu dał im ustawodawca.

Takie postępowanie ww. komornik stoi w oczywistej opozycji z obowiązującym prawem i jest niedopuszczalne, wobec czego słusznym i koniecznym jawi się zainterweniowanie przez Sąd Rejonowy w Szubinie sprawujący kontrolę na działalnością ww. komornika i uchylenie terminu licytacji wyznaczonego na 9 listopada 2020 roku oraz zobowiązanie komornik do przestrzegania normy wynikającej z art. 9521§ 5 k.p.c., tj. zobowiązanie do powstrzymania się od ogłaszania terminu licytacji ww. nieruchomości do czasu upływu 90 dni od zakończenia stanu epidemii w kraju.

Redakcja „Kasta.news” postanowiła pro bono włączyć się do sprawy, maksymalnie utrudniając oraz blokując działania łamiącej prawi komornik Anny Groblewskiej. Otoczyliśmy także Panią Ewę i jej mamę profesjonalną opieką prawną adwokata z Berlina. Sprawę będziemy na bieżąco monitorować

Jeden komentarz dla “Jak komornik Groblewska z Szubina, łamiąc prawo, chce w czasie pandemii pozbawić staruszkę dachu nad głową

  1. Gdyby te komornicze hieny nie miały poparcia tych odzianych w czarne peleryny to by tak nie postępowali. Łupią bezdusznie i dzielą się z tymi w czarnych pelerynach dlatego tak pewnie sie czują.gnidy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *