wsparcie

W utrzymaniu serwisu kasta.news kierujemy się wzgędami czysto ideologicznymi; nie czerpiemy żadnych zysków z prowadzenia serwisu, uważamy, że informowanie opinii publicznej o przestępstwach sędziów i prokuratorów jest szczególnie ważne dla dobra interesu publicznego.
Dlatego też w miarę możliwości finansowych prosimy o wsparcie naszych działań dobrowolną kwotą, którą przeznaczymy na rozwój i promocję naszego serwisu.

Dziękujemy za okazane wsparcie.

https://pomagam.pl/tomas